مسجد در قرآن

 

واژه مسجدازباب (سجد یسجد) مصدر میمی ویااسم زمان ومکان است وبروزن مشرق ومغرب می باشد. مسجد به معنی سجده گاه، مکان سجده می باشد. اما درقرآن وتمدن اسلامی، مسجد نه به مکانی گفته می شود که عبادتگاه مومنان است. وجه تسمیه عبادتگاه مسلمانان به مسجد ازآن روی است که سربه سجده نهادن مظهرونمود اوج فروتنی وکرنش دربرابرخداست. ازاین رودراسلام محل عبادت رامسجد نامیده اند.

کلمه مسجد حدود 28 مورد درقرآن ذکرشده، 22باربه صورت مفرد(مسجد) و6 باربه صورت جمع(مساجد ) آن 22موردیکه مفردآمده 15موردش مقیدبقید( الحرام) است که مرادازهمه آنها همان مسجدمخصوص ومعروف ومقدس مسجدالحرام درمکه می باشدویک موردهم مقید به قید( الاقصی) که مرادازآن اولین قبله گاه مسلمانان مسجدالاقصی دربیت المقدس می باشد. یک مورددیگربه قید اضطرار، مقیدگشته که مقصودهمان مسجدمعروف ضراراست که بدست منافقان درمدینه ساخته شده بود. بنابراین حکمه مسجدبه صورت مفرداز22مورد، 17موردش درقرآن مقید به این سه قیدی که بیان گردید، ( الحرام، الاقصی، ضرار) و5 موردش بصورت مطلق وبدون قیدآمده، اماکلمه مساجد که 6مورد ازقرآن مجیدبه چشم می خورد سه موردازآن نیزمقیداما به قید(الله) به این عبارت( مساجد الله) و سه مورددیگربطورمطلق بیان گردیده است. درمجموع15 آیه درقرآن اختصاص به مسجدالحرام دارد که آیات 144 و 149 و ا150 سوره بقره در رابطه با تغییر قبله است وازمجموعه آیات مربوط به مسجدالحرام چندآیه دررابطه بابرنامه حج است، ازآن جمله آیه196 از سوره بقره و آیه 25 سوره فتح وآیه 27سوره فتح وآیه25 سوره فتح . وآیات 217 سوره بقره و آیات 191تا194 سوره بقره وسوره مائده آیه2 وسوره انفال آیه34 وآیه28 سوره توبه وسوره توبه آیه19 که مربوط به مسجدالحرام می باشد دررابطه باقتال وجنگ بامشرکان است. درمجموعه آیات قرآن درارتباط با مسجد دوآیه دررابطه با مسجدالاقصی به چشم می خورد، که درسوره اسراء می باشد. واشاره به معراج پیامبر(صلی الله علیه و اله) دارد.

از پیامبر ص چنین نقل شده که فرمود:«من بنى مسجدا و لو کمفحص قطاة بنى اللَّهله بیتا فى الجنة»ترجمه: کسى که مسجدى بنا کند هر چند به اندازه لانه مرغى بوده باشد، خداوند خانه اى در بهشت براى او بنا خواهد ساخت.


و در حدیث دیگرى از پیامبر ص نقل شده:«من اسرج فى مسجد سراجا لم تزل الملائکة و حملة العرش یستغفرون له ما دام فى ذلک المسجد ضوئه » ترجمه:کسى که چراغى در مسجدى برافروزد فرشتگان و حاملان عرش الهى ما دام که نور آن چراغ در مسجد مى تابد براى او استغفار مى کنند".

/ 2 نظر / 151 بازدید
ارزش گمشده

سلام و خسته نباشید./ مطلب خوبی بود .... امام صادق (ع) می فرماید : " هر كس براي عبادت خدا وارد مسجد شود ، خداوند او را از زايران خود قرار مي دهد. پس بسيار به مسجد برويد تا بيش تر زاير خدا شويد. اجرکم عنداله ...

مالکوم

سلام مطلب فوق العاده ای بود به ما هم سر بزنید [گل]