اگر خلق عالم علی را می شناختند ، دوستش میداشتند   

 

و اگر خلق عالم علی را دوست میداشتند ، جهنم آفریده نمیشد

/ 0 نظر / 12 بازدید