اسامی خداوند

اعتقاد بر این است که یکی از اسامی که خدا بر کسی دانسته نیست اسم اعظم است. مرحوم شیخ صدوق در صفحه صد و نود کتاب التوحید این روایت را از رسول خدا (ص) و از امیرالمومنین (ع) نقل می کند : « الله عزوجل تسعه و تسعون اسماء » برای خدا نود ونه اسم است که همان اسماء حسنا است ؛ « من دعا الله بها استجاب له » کسی که خدا را بر اساس این اسامی بخواند و عبادت بکند خدا جوابش را می دهد . چنانچه عبادت توحیدی و خالص باشد ، دعا هم دعای توحیدی و خالص می شود و قطعا استجابت را به همراه دارد . در ادامه حدیث می فرمایند : « و من احصاها دخل الجنه » ؛ یعنی کسی که این نود و نه اسم  احصاء بکند وارد بهشت می شود . شیخ صدوق (ره) احصاء را این گونه معنا می کنند :
«احصاء ها ، هو الاحاطه بها » . مراد از احصاء یعنی اینکه خود انسان غرق این نود ونه اسم باشد و در ادامه تعریف فرمودند : « والوقوف علی معانیها » ؛ یعنی اینکه وجود انسان وقف بر این معانی بشود و وقوف بر این معانی پیدا کند و « لیس معنی الاحصاء عددها » ؛ یعنی معنای احصاء این نیست که با انگشت و یا با تسبیح این نود و نه اسم را با حرکت زبان بشماری ، بلکه احاطه و وقوف بر معانی این نود ونه اسم مراد می باشد . و نیز به قول فلاسفه ای مثل صدر المتالهین و حاجی سبزواری ، به این معنا ست که در حد طاقت بشری ، این اسماء را در وجود خودت تحقق بدهی .

دعای جوشن کبیر که سفارش شده در ماه مبارک رمضان خوانده شود تنها دعایی است که بیشترین نامهای خدا در آن گرد آمده چرا که این دعا از ۱۰۰فصل تشکیل شده ‌است و هر فصل شامل ده اسم از اسما الهی است به استثنای فصل ۵۵  از این دعا که شامل یازده اسم  می شود پس در مجموع این دعا در بر دارنده هزار و یک اسم از اسامی خداوند است.

ولى آن مقدارى از اسامی پروردگار عالمیان که در کتاب آسمانی قرآن  آمده صد و بیست و هفت اسم است که به ترتیب الفبا عبارتند از :

 • ·                     الف)- اله، احد، اول، آخر، اعلى، اکرم، اعلم، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، احسن الخالقین، اهل التقوى، اهل المغفرة، اقرب، ابقى.
 • ·                     ب)- بارى، باطن، بدیع، بر، بصیر.
 • ·                     ت)- تواب.
 • ·                     ج)- جبار، جامع.
 • ·                     ح)- حکیم، حلیم، حى، حق، حمید، حسیب، حفیظ، حفى.
 • ·                     خ)- خبیر، خالق، خلاق، خیر، خیر الماکرین، خیر الرازقین، خیر الفاصلین، خیر الحاکمین، خیر الفاتحین، خیر الغافرین، خیر الوارثین، خیر الراحمین، خیر المنزلین.
 • ·                     ذ)- ذو العرش، ذو الطول، ذو انتقام، ذو الفضل العظیم، ذو الرحمة، ذو القوة، ذو الجلال و الاکرام، ذو المعارج.
 • ·                     ر)- رحمان، رحیم، رؤوف، رب، رفیع الدرجات، رزاق، رقیب.
 • ·                     س)- سمیع، سلام، سریع الحساب، سریع العقاب.
 • ·                     ش)- شهید، شاکر، شکور، شدید العقاب، شدید المحال.
 • ·                     ص)- صمد.
 • ·                     ظ)- ظاهر.
 • ·                     ع)- علیم، عزیز، عفو، على، عظیم، علام الغیوب، عالم الغیب و الشهادة.
 • ·                     غ)- غنى، غفور، غالب، غافر الذنب، غفار.
 • ·                     ف)- فالق الاصباح، فالق الحب و النوى، فاطر، فتاح.
 • ·                     ق)- قوى، قدوس، قیوم، قاهر، قهار، قریب، قادر، قدیر، قابل التوب، القائم على کل نفس بما کسبت.
 • ·                     ک)- کبیر، کریم، کافى.
 • ·                     ل)- لطیف.
 • ·                     م)- ملک، مؤمن، مهیمن، متکبر، مصور، مجید، مجیب، مبین، مولى، محیط، مقیت، متعال، محیى، متین، مقتدر، مستعان، مبدى، مالک الملک.
 • ·                     ن)- نصیر، نور.
 • ·                     و)- وهاب، واحد، ولى، والى، واسع، وکیل، ودود.
 • ·                     ه)- هادى.

در آیات زیر به وجود نام‌های نیکو برای خداوند اشاره شده است:

 • ·                     قرآن ۲۰.۷ الله لا اله الّا هو له الاسماء الحسنی او خداییست که نیست جز او خدایی، همان‌که دارای نام‌های نیکوست
 • ·                     قرآن ۷.۱۸۰ و لله الاسماء الحسنی فدعوه بها او نام‌های نیکویی دارد، پس به آن‌ها بخوانیدش

در جدول زیر ۹۹ نام خدا بنا بر سنت اسلام، که به نام‌های نیکوی خداوند معروف‌اند، با ترجمه فارسی و معادل ابجد آن‌ها آمده‌است.بر سر بیشتر این نام‌ها اتفاق نظر است؛ هر چند که در مورد تعدادی از آن‌ها همچنان اختلاف است.

شماره

عربی

فارسی

ابجد

۱

الرحمن

بخشاینده

۲۹۸

۲

الرحیم

مهربان

۲۵۸

۳

الملک

پادشاه

۹۰

۴

القدوس

مقدس

۷۰

۵

السلام

درود

۱۳۱

۶

المؤمن

اطمینان دهنده

۱۳۶

۷

المهیمن

نگهدارنده

۱۴۵

۸

العزیز

باشکوه

۹۴

۹

الجبار

توانگر

۲۰۶

۱۰

المتکبر

بسیار بزرگ

۶۶۲

۱۱

الخالق

آفریننده

۷۳۱

۱۲

البارئ

درست

۲۱۳

۱۳

المصور

نگارگر، صورتگر

۳۳۶

۱۴

الغفار

همیشه بخشاینده

۱۲۸۱

۱۵

القهار

فروکاهنده

۳۰۶

۱۶

الوهاب

نیک بخشاینده

۱۴

۱۷

الرزاق

همیشه روزی دهنده

۳۰۸

۱۸

الفتاح

گشاینده (پیروزکننده)

۴۸۹

۱۹

العلیم

داناترین

۱۵۰

۲۰

القابض

می‌راننده، بیرون کشنده جان‌ها

۹۰۳

۲۱

الباسط

گستراننده، فراخ کننده روزی

۷۲

۲۲

الخافض

پست کننده، خوار کننده

۱۴۸۱

۲۳

الرافع

(به سوی خود) بالا برنده

۳۵۱

۲۴

المعز

عزیزکننده

۱۱۷

۲۵

المذل

خوارکننده

۷۷۰

۲۶

السمیع

شنواترین

۱۸۰

۲۷

البصیر

بیناترین

۳۰۲

۲۸

الحکم

دادگر

۶۸

۲۹

العدل

بینهایت عادل

۱۱۴

۳۰

اللطیف

آن‌که بر بندگانش لطف دارد

۱۲۹

۳۱

الخبیر

آگاه‌ترین

۸۱۲

۳۲

الحلیم

بسیار بردبار

۸۸

۳۳

العظیم

بی‌انتها

۱۰۲۰

۳۴

الغفور

بسیار بخشاینده

۱۲۸۶

۳۵

الشکور

بسیار سپاسگزار (پاداش دهنده بزرگ است مر عمل کوچک را)

۵۲۶

۳۶

العلی

بلند مرتبه

۱۱۰

۳۷

الکبیر

بزرگ‌ترین

۲۳۲

۳۸

الحفیظ

نگهدارنده

۹۹۸

۳۹

المقیت

خوراک دهنده

۵۵۰

۴۰

الحسیب

شمارنده

۸۰

۴۱

الجلیل

بسیار گرانقدر

۷۳

۴۲

الکریم

بسیار بخشنده

۲۷۰

۴۳

الرقیب

نگهبان، بیننده و آماده

۳۱۲

۴۴

المجیب

پاسخگو

۵۵

۴۵

الواسع

گسترده، پهناور

۱۳۷

۴۶

الحکیم

فرزانه، بسیار خردمند

۷۸

۴۷

الودود

دوست

۲۰

۴۸

المجید

بسیار لایق ستایش (در ذات و صفات خود عظیم و نسبت به بندگان بسیار با خیر و احسان است)

۵۷

۴۹

الباعث

برانگیزنده مردگان

۵۷۳

۵۰

الشهید

بیننده

۳۱۹

۵۱

الحق

راست، درست

۱۰۸

۵۲

الوکیل

وکیل

۶۶

۵۳

القوی

پرزور

۱۱۶

۵۴

المتین

سخت (و نیز پاینده)

۵۰۰

۵۵

الولی

دوست، یار و نگهبان

۴۶

۵۶

الحمید

ستوده

۶۲

۵۷

المحصی

شمارنده

۱۴۸

۵۸

المبدئ

نخستین آفریننده

۵۶

۵۹

المعید

بازگرداننده، دوباره زنده کننده

۱۲۴

۶۰

المحیی

زندگی بخش، هستی بخش

۶۸

۶۱

الممیت

می‌راننده، نابود کننده

۴۹۰

۶۲

الحی

زنده

۱۸

۶۳

القیوم

قائم به ذات (همه-آفریننده‌ای که کسی او را نیافرید)، پاینده

۱۴۶

۶۴

الواجد

یابنده

۱۴

۶۵

الماجد

بزرگوار

۴۸

۶۶

الواحد

یکتای بی‌همتا

۱۹

۶۷

الاحد

یگانه (خدایی جز او نیست)

۱۳

۶۸

الصمد

بی‌نیاز

۱۳۴

۶۹

القادر

توانا

۳۰۵

۷۰

المقتدر

تعیین کننده (قضا و قدر)، فراتر

۷۴۴

۷۱

المقدم

فراپیش کشنده

۱۸۴

۷۲

المؤخر

فراپس دارنده، پس گذارنده چیزها و نهنده آن‌ها بجای آن‌ها

۸۴۶

۷۳

الأول

نخستین، اول پدیدارکننده وجود

۳۷

۷۴

الأخر

واپسین، آخر فناکننده موجود

۸۰۱

۷۵

الظاهر

آشکار(پدیدار، هویدا)، همیشه پیروز

۱۱۰۶

۷۶

الباطن

پنهان، همه دربرگیرنده

۶۲

۷۷

الوالی

کاردار

۴۷

۷۸

المتعالی

خود ستوده

۵۵۱

۷۹

البر

نیکوترین

۲۰۲

۸۰

التواب

همیشه توبه پذیر

۴۰۹

۸۱

المنتقم

دادستان

۶۳۰

۸۲

العفو

درگذرنده(آمرزنده)، ناپدیدکننده گناهان

۱۵۶

۸۳

الرؤوف

بسیار دلسوز و مهربان

/ 3 نظر / 1154 بازدید
زهرا نجف پور

باسلام وخسته نباشید از سایت شما خیلی خیلی خوشم اومد دلم میخواد عضو سایتتون بشم باتشکر

مهناز

ممنون از اطلاعات کاملتون[لبخند]

احسان

بسم الله آفرین به همت شما که این اسامی زیبارا با معانی آن که درست است پیاده سازی کرده اید توفیقات روز افزون برای شما از خداوند منان مسئلت دارم. التماس دعا